pano

LOGO

     НОВИНИ

ПГХТТ извършва валидиране на знания, умения и компетентности чрез неформално и самостоятелно учене по специалностите:

"Кетъринг"

"Производство на кулинарни изделия и напитки"

"Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"

НА www.pghttyambol.alle.bg Документи за дейността на гимназията !!!